Pime aeg nõuab jalakäijalt ja autojuhilt hoolsust ja valvsust

Üha pikemaks venivad sügisõhtud annavad märku, et õhtuti väljas liikumisel peavad jalakäijad senisest enam tähelepanu pöörama enda nähtavaks tegemisele ning autojuhid hoolitsema selle eest, et...

Mis võiks olla uue ühinenud valla nimi?

http://www.suure-jaani.ee/yhinenud-valla-nimi  

RAHVAKÜSITLUS

Ajavahemikul 13-15. november 2016 viiakse Kõo  vallas läbi RAHVAKÜSITLUS, mille eesmärk on välja selgitada elanike arvamus Kõo, Kõpu ja Suure-Jaani valla ning Võhma linna...

Võimlemine füsioterapeut Merit Männi juhendamisel

Igal teisipäeval Koksvere seltsimajas kell 16.00 (Kõo vallamaja juurest väljub buss kell 15.30, pärast toob Urmas ka tagasi) Kõo noortetoas kell 17.15 Osalustasu 2,- kord ...

MTÜ Võrtsjärve Ühendus avab LEADER-meetme projektitaotluste vastuvõtu

    KONSULTATSIOONID MEEDE 1 18. oktoober 2016 alates kell 10.00  Kõo ja Võhma taotlejad Võhma Vaba Aja Keskus 19....

Ühinemisleping

Viljandi maakond Kõo Vallavolikogu  otsus 28.09.2016 nr 18 Kõo valla, Kõpu valla, Suure-Jaani valla ja Võhma linna  ühinemislepingu eelnõu 16.09.2016

Aasta õppija 2016 rahva lemmiku hääletus!

Sel aastal esitati aasta õppija tiitlile kokku 88 kandidaati, kelle hulgast oli väga raske valikut teha. Nüüdsest on võimalik tutvuda maakondade aasta õppijatega ning anda oma hääl  rahva...

Viljandimaa maakonnaplaneeringu avalik väljapanek

Maakonnaplaneering algatati Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2013 korraldusega nr 337. https://www.riigiteataja.ee/akt/323072013006 Maakonnaplaneeringu koostamise aluseks on üleriigilises...

Riigivara võõrandamine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 12.10.2016.a. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Kõo valla noori arendavate vaba aja veetmise võimaluste rahulolu-uuring

Hea noor! Palume sul osaleda Kõo valla noori arendavate vaba aja veetmise võimaluste rahulolu-uuringus. Täites järgneva   küsimustiku , annad Kõo vallale võimaluse...

Iluvõimlemine alates 6.oktoobrist treeneriga Annika Karin Vahter

Kooli aulas neidudele 13.40 - 14.40 Vallamaja saalis tütarlastele 15.15 - 16.00 

Abja Spordi - ja Tervisekeskus

Puhkused

Asevallavanem Rein Vahtra 15.08.2016 - 29.08.2016. Vallasekretäri abi - asjaajaja Kristi Laane 22.08.2016 - 26.08.2016. Finantsjuht Anu Lõhmus 23.08.2016 - 26.08.2016.   ...

KÕO PEREARSTIPRAKSISE PUHKUSED

Marika Sarits puhkab - augustis Anneli Vatsa puhkab 01.07.2016 – 31.07.2016 Ants Pihlak puhkab - juulis Merike Masing puhkab 01.08.2016 - 29.08.2016 Juulis ja augustis palume...

Arussaare dolokivikarjääri täiendatud keskkkonnamõju hindamise aruande avalikustamine

Keskkonnaamet annab teada, et valminud on  Arussaare dolokivikarjääri kasutuselevõtuga seotud keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH)  parandatud aruanne , toimub aruande ...

Kõo Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi valla noorsootöötaja-huvijuhi ametikoha täitmiseks

  Töö kirjeldus Kõo valla noorsootöötaja-huvijuhi põhilisteks ametiülesanneteks on: noorsoo- ja sporditöö korraldamine Kõo vallas Kirivere kooli huvitöö korraldamine...

Hajaasustuse programm 2016.a.

Hajaasustuse programmi 2016. aasta taotluste vastuvõtt toimub  08.04.2016 – 08.06.2016.    Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele...

Tasuta õigusabi vähekindlustatutele

Näitan: 41-60
Elemente lehe kohta 20
of 4