« Tagasi

Oodatakse ettevõtlusauhindade kandidaate

5. märtsiks oodatakse Põhja-Sakala valla ettevõtlusauhindade kandidaate.
Põhja-Sakala valla ettevõtlusauhinnad on:
aasta ettevõtja auhind;
aasta väikeettevõtja auhind.
 
Põhja-Sakala valla ettevõtlusauhindade määramise eesmärgiks on innustada inimesi ettevõtlusega tegelema ning tuua esile vallas tegutsevaid ettevõtjaid, kelle tegevus ja eeskuju on enim mõjutanud piirkonna arengut, siinset elukeskkonda ja inimeste heaolu, suurendanud tööhõivet ja valla tuntust.
 
Tunnustuse andmise taotluse võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud, Põhja-Sakala Vallavalitsuse hallatavad asutused ning isikute ühendused. Taotlus peab olema põhjendatud ja see esitatakse kirjalikult vallavalitsusele 5. märtsiks.
 
Vastavalt „Põhja-Sakala valla tunnustamiste korrale" antakse:
Aasta ettevõtja auhind ettevõtjale, kes on tegutsenud vähemalt kaks aastat, eelnenud aastal enim mõjutanud kohalikku arengut, loonud töökohti ja olnud eeskujuks ning kellel ei ole Maksu- ja Tolliameti kodulehe andmetel maksuvõlgnevusi;
Aasta väikeettevõtja auhind ettevõtjale, kelle ettevõttes on kuni 10 töötajat, kes on tegutsenud vähemalt kaks aastat, arenenud ja olnud eeskujuks ning kellel ei ole Maksu- ja Tolliameti kodulehe andmetel maksuvõlgnevusi.
 
Olge aktiivsed ja märgake tunnustamist väärivaid ettevõtjaid.