« Tagasi

Teade osaühingu Mangeni PM muudetud keskkonnakompleksloa nr KKL/317821 eelnõu valmimise kohta

Keskkonnaamet teatab vastavalt tööstusheite seaduse § 34, et osaühing Mangeni PM, reg nr 10070192, käitise asukohaga Koksvereküla, Kõo vald, Viljandi maakond, esitas 19.10.2016 vastavalt tööstusheite seaduse § 51 lg 1 keskkonnakompleksloa nr KKL/317821 muutmise taotluse ning on valminud keskkonnakompleksloa nr KKL/317821 muutmise otsuse ning muudetud keskkonnakompleksloa eelnõud.

Käesolevaga taotleti keskkonnakompleksloa muutmist, kuna kavas on Siimani järkjärguline rekonstrueerimine. Rajatud on uus poegimislaut. Likvideerimisel on vana laudakompleksi poegimislaut ja väike vasikalaut. Rekonstrueeritud on suur vasikalaut ning endised mullikalaudad on kavandatud ümber ehitada sügavale allapanule ja seal edaspidi pidada poegimisootel mullikaid ning kinnisloomi. Samuti on käitise juurde lisandunud saasteallikatena uues sepereerimishoones paiknev hakkepuidukatel ja diislil töötav avariigeneraator. Rajatud on ka uus puistesöödahoidla ja pikendatud silohoidlaid. Käitise maksimaalne tootmismaht on pidada 1500 lüpsilehma, 240 kinnislooma, 110 lõpptiinet looma, 80 erivajadustega looma, 380 mullikat ja 342 vasikat (ehk 2226 LÜ).

Keskkonnakompleksloa muutmise taotlusega ja muutmise otsuse eelnõuga saab tutvuda Keskkonnaameti Rapla kontoris, aadressil Tallinna mnt 14, Rapla või Keskkonnaameti dokumendiregistris aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/. Ettepanekuid ja vastuväiteid otsuse eelnõule saab esitada Keskkonnaametile teate avaldamise päevast ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded kahe nädala jooksul. Täiendav info tel 484 1178 või e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee.