« Tagasi

RAHVAKÜSITLUS

Ajavahemikul 13-15. november 2016 viiakse Kõo  vallas läbi RAHVAKÜSITLUS, mille eesmärk on välja selgitada elanike arvamus Kõo, Kõpu ja Suure-Jaani valla ning Võhma linna kavandatava ühendamise kohta. Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kes rahvastikuregistri andmetel elab Kõo valla   territooriumil.

Küsitlusruum on avatud Kõo vallamajas 13. novembril kella 9.00-17.00

14.-15. novembril kella 9.00 -17.30-ni. Kaasa kehtiv isikut tõendav dokument.

Kui isiku tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluskohas toimuval küsitlusel, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Selleks tuleb esitada taotlus küsitluskomisjonile, vallasekretärile või tuua see küsitluspunkti hiljemalt 15. novembril kella 14.30-ks.

Täiendav info tel.437 8530, 437 8533.