« Tagasi

Kõo valla noori arendavate vaba aja veetmise võimaluste rahulolu-uuring

Hea noor!


Palume sul osaleda Kõo valla noori arendavate vaba aja veetmise võimaluste rahulolu-uuringus.
Täites järgneva küsimustiku , annad Kõo vallale võimaluse hinnata noorsootööd ning pöörata noorsootöö arendamisel rohkem tähelepanu sulle. Sinu poolt antud vastused aitavad meid edasise noorte arengut toetava vaba aja sisustamise planeerimisel ning võimalike probleemide ja kitsaskohtade lahendamisel.

Küsimustikule vastaja jääb anonüümseks, see tähendab, et sinu nime ankeedis ei küsita.
Sinu arvamus on Kõo valla jaoks väga oluline.
Vastates palun vali see vastusevariant, mis tundub olevat sinu arvamuse, seisukoha või olukorraga kõige sarnasem. Loetelus vali sobiv vastuse variant.
Küsimused on esitatud 2016. aasta kohta.
Ankeedile vastamiseks kulub keskmiselt 20 minutit.
Sinu vastuseid ootame kuni 30. septembrini 2016. a.
Uuringu tulemustega on võimalik tutvuda Kõo vallalehe novemrikuu numbris.

Küsimustikud:  Noorte ankeet 7-12

                               Noorte ankeet 13-19

                       Noorte ankeet 20-26

                             

 

Ette tänades
Kõo valla noorsootöötaja