Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab kuni 16. oktoobrini vastu taotlusi 2018. aasta stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks

Stipendiume ja toetusi jagatakse 136-st nimelisest allfondist.

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab:

  • üksikisikuid stipendiumidega õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks;
  • organisatsioone toetustega eesti rahvuskultuuri arendamise, säilitamise ja edasikandmise seisukohalt oluliste projektide algatamiseks ja finantseerimiseks.

Esimest korda osaleb jagamisel:

 

Aktsiaselts Filter fond

Aktsiaselts Filter fond algatati 2017. aastal AS Filter poolt eesmärgiga toetada keskkonna-, energia-, keemia- ja veetehnika ning elektroenergeetika tudengite ja inseneride koolitust.

Jagamisele tuleb kaks 500 euro suurust stipendiumi.

Taotlused esitatakse läbivaatamiseks Aktsiaselts Filter juhatusele.

Jagamise info, allfondide nimekirja ning taotluse ankeedid leiate Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond koduleheküljel www.erkf.ee

Parimate soovidega

Maarika Vellomäe

vastutav sekretär