« Tagasi

Hajaasustuse programm 2017

Viljandi Maavalitsus annab teada, et vastavalt Viljandi maavanema 2017. a. 6. aprilli korraldusele nr 142 algab 10. aprillil hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt  Abja, Halliste, Karksi, Kolga-Jaani, Kõo, Kõpu, Suure-Jaani, Tarvastu ja Viljandi vallas.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Hajaasustuspiirkondades asuvatele majapidamistele saab taotleda toetust veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusteks.

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate riigihalduse ministri 28.03.2017.a. käskkirjast nr nr 052 "Hajaasustuse programmi 2017.a. programmdokument" maavalitsuse veebilehel http://viljandi.maavalitsus.ee (alajaotus: Programmid) ja kohalike omavalitsuste veebilehtedel.

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused koos vajalike dokumentidega tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele hiljemalt 12. juuniks 2017.

Hajaasustuse programmi kontaktisikud omavalitsustes:

Vallavalitsus

Kontaktisik

Telefon

 e-posti aadress

Abja

Arvi Meidla

4 354 793

arvi@abja.ee

Halliste

Anneli Pälsing

4 363 185

anneli@halliste.ee

Karksi

Tõnis Laurik

4 355 520

tonis.laurik@karksi.ee

Kolga-Jaani

Rivo Aren

432 8173

rivo.aren@kolga-jaani.ee

Kõo

Rein Vahtra

4 378 554

rein@koo.ee

Kõpu

Kärt Linder

4 396 636

kart.linder@kopu.ee

Viljandi

Kalle Aavik

4 350 122

kalle.aavik@viljandivald.ee

Suure-Jaani

Tiiu Umal

4 355 435

tiiu.umal@suure-jaani.ee

Tarvastu

Rein Anton

4 351 816

rein.anton@tarvastu.ee


Lisainformatsioon vallavalitsustest või Viljandi Maavalitsusest  anne.karjus@viljandi.maavalitsus.ee või tel 433 0423.