Pakume tööd

Põhja-Sakala Vallavalitsus võtab tööle koristaja.

----------

SUURE-JAANI LASTEAED pakub tööd:

  • eripedagoogile või logopeedile (0,5 koormusega); tööle asumise aeg kohe;
  • üldkoristajale (lapsehoolduspuhkuse ajaks; 0,5 koormusega); tööle asumise aeg 02.12.2019;
  • õpetaja abile (lapsehoolduspuhkuse ajaks; 1,0 koormusega); tööle asumise aeg 02.01.2020.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid: avaldus, CV, erialast haridust tõendavate dokumentide koopiad palun esitada Suure-Jaani lasteaed Sipsik, Lembitu pst 42, Suure-Jaani Põhja-Sakala vald või la.sipsik@suure-jaani.ee.

Lisainfo: Tiiu Savelli 5624 0243 või 437 1198.

----------

Põhja-Sakala vallavalitsus ootab inimesi, kes oleks valmis olema tugiisikuks lastele.

Täpsem info lastekaitsespetsialistilt Aave Toomsalult, telefon 437 1145, 5341 8120; e-post aave.toomsalu@pohja-sakala.ee.

----------

KÕPU PÕHIKOOL pakub uuel õppeaastal tööd:

  • vene keele õpetajale (0,38 ametikohta)
  • arvutiõpetuse õpetajale (0,17 ametikohta)

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (avaldus, CV, erialast haridust tõendavate dokumentide koopiad) palume esitada digiallkirjastatult e-posti aadressil kopupohikool@gmail.com.

Lisainfo direktorilt Linda Sootsilt (tel 5341 2173; e-post: kopupohikool@gmail.com).

----------

VÕHMA KOOL kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele:

  • inglise keele õpetaja (0,39 ametikohta)
  • informaatikaõpetaja (0,26 ametikohta)
  • logopeed (0,5 ametikohta)
  • psühholoog (1,0 ametikohta)
  • info- ja haridustehnoloog (1,0 ametikohta)

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad, motivatsioonikiri) esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti teel vkool@kool.vohma.ee või posti teel Võhma Kool, Veski 12, Võhma linn, Põhja-Sakala vald, Viljandimaa, 70602.

Tööle asumine 1. septembril 2019.

Täiendavat informatsiooni tööülesannete, koormuse, tööaja jm kohta saab Kristel Vahtralt (e-post kristel@kool.vohma.ee).
 

Otsime Kõpu piirkonda

ISIKLIKU TRANSPORDIGA ÕPILASTRANSPORDI TEENUSEOSUTAJAT.

Huvilistel ja täpsema info saamiseks palume helistada tel 5380 3282.

Kõpu piirkonnajuht

Statistika

Rahvaarv: 8205
Pindala: 1153 km²
Suurim asula: Võhma linn, Suure-Jaani linn (1271, 1059)
Koole: 6
Lasteaedu: 9
Külasid: 70
Huvikoole: 2