13.01.20

Tere, head MTÜ-de ja kogukondade esindajad!

Kohe-kohe on käes oluline kuupäev - 15. jaanuar, mil saame kokku 2020. aasta esimeses ümarlauas ning saabub tähtaeg tegevustoetuste aruannete esitamiseks.

15. jaanuaril kohtume tavapärasel ajal kell 17.30 Põhja-Sakala vallavalitsuse saalis. Meiega liitub Kalev Mitt, kes tutvustab oma töid ja tegemisi Põhja-Sakala vallavalitsuses ning koos temaga arutame valla veebilehe ülesehitust ja sisu. Üldises arutelus peame aastaplaani.

Kutsele lisatud tegevustoetuse aruande vorm, sest 15. jaanuar on kuupäev, mil tegevustoetuse saajatel tuleb esitada aruanne toetuse kasutamise kohta. Aruandes palume näidata tehtud kulutused ning juurde lisada konto väljavõte või maksekorralduste koopia.

30.08.19

MTÜde ümarlaud 18. septembril kell 17.30 Põhja-Sakala Vallavalitsuse istungite saalis.

Päevakord:

1. Kaasava eelarve info.
2. MTÜde ümarlaua esindaja valimine kaasava eelarve ideid hindavasse komisjoni.
3. Info MTÜdele 2020. aasta eelarvesse taotluste esitamiseks.
4. Järgmiste ümarlaudade toimumisaegade kokkuleppimine ning ideede kogumine.

Kutsume MTÜde ümarlaua raames kõiki huvilisi, et saada infot ning esitada küsimusi kaasava eelarve kohta.

Evelyn Härm
kultuurispetsialist

Head MTÜde ja külade esindajad.

Kvartal hakkab taas läbi saama ning Põhja-Sakala Vallavalitsus ootab teid kokkusaamisele 11. juunil 2019 kell 17.30 Põhja-Sakala Vallavalitsuse saali.

Meiega koos on vallavanem Tõnu Aavasalu, kes räägib vallavalitsuse tegemistest. Arutame ühiselt MTÜde ümarlaua tulevikust ja toimetamisest ning MTÜde  ja külavanemate rollist Põhja-Sakala valla elus.

Olete oodatud kaasa mõtlema, kaasa arutlema!