2020. aasta eelarve

Tulumaks 2020

Eelarve täitmine 2020: I kvartal; II kvartal

Lühiülevaade 2020. aasta valla eelarvest

Põhja-Sakala valla 2020. aasta eelarve

Põhja-Sakala valla 2020. aasta alaeelarved
 

Eelnõu koostamise ajakava:

Tähtaeg Toiming
20.09.2019 Tähtaeg vallavalitsuse osakondadele, valdkondade spetsialistidele, hallatavatele asutustele koosseisude ja töötasumäärade tabeli (LISA 1: Asutuse koosseis), probleemide, ettepanekute (LISA 2: Lisaraha taotlusvorm) ja väikeinvesteeringute taotluste esitamiseks vallavalitsusele vastavalt vajadustele
09.10.2019 alaeelarvete kontrollnumbrite arutelu vallavalitsuse istungil
10.10.2019 kontrollnumbrid saadetakse hallatavatele asutustele ja struktuuriüksustele
01.11.2019 tähtaeg teistele juriidilistele ja füüsilistele isikutele toetuste taotluste esitamiseks
04.11.2019 alaeelarvete eelnõud esitatakse vallavalitsusele
2019. a 48. nädal eelarve eelnõu arutelu vallavalitsuse istungil
01.12.2019 eelarve eelnõu esitamine volikogule
Detsember 2019 eelarve eelnõu arutelu volikogu eelarve- ja majanduskomisjonis

__________

Alus: Põhja-Sakala Vallavalitsuse 04.09.2019 korraldus nr 511 "Põhja-Sakala valla 2020. a eelarve eelnõu koostamise ajakava"