08.01.19

Kirivere Kooli lasteaia Tähekild hoolekogu koosseis 2018/2019. õppeaastal

Lastevanemate esndajad hoolekogus

Rühma "Killukesed"   esindaja, hoolekogu esimees Tõnis Riisk

Rühma „Killud"          esindaja, hoolekogu aseesimees Jane Nirgi

Rühma „Tähed"         esindaja Silvi Annus

Õpetajate esindajad hoolekogus

Õpetaja Ene Seil, hoolekogu sekretär

Õpetaja Käthlin Evert

Õpetaja Aili Miller

Lasteasutuse pidaja esindaja Aino Rebane

 

Hoolekogu protokollid

Hoolekogu protokoll nr 9-3/1 

Hoolekogu protokoll nr 9-3/2

 

Автор: HEILIKA RESSAR