12.09.16

 

2016/2017. õppeaasta motoks on: „Õppeainete lõiming ümbritsev keskkonnaga" pakkumaks õpilastele motiveeritud õppimist, seostamaks teadmisi õpilasest ja tema huvidest lähtuvalt ning soodustamaks sellega õpilase aktiivsust".

 

Õppeaasta prioriteedid 2016/2017. õppeaastal

 

1. Õpilase individuaalsete vajaduste ja võimetega arvestamine õppe- ja kasvatustegevuses

2.  Õppeainete lõiming ümbritseva keskkonnaga:

  • ainetevaheline lõiming aitamaks õpetada ja/või kinnistada materjali teistes ainetes;
  • õppetegevuse toetamine ja mitmekesistamine õppekäikude ja praktiliste õppeülesannetega;
  • õppetegevuse toetamiseks ja mitmekesistamiseks koostöö tegemine lastevanemate, vilistlaste, kohaliku omavalitsuse ja kohalike ettevõtetega.

 

 

Toimetaja: HEILIKA RESSAR