23.04.19

Riiklik ja haldusjärelevalve koolieelsetes lasteasutustes, üldhariduskoolides, kutseõppeasutustes, huvikoolides, noortelaagrites, täiskasvanute koolitusasutustes

Järelevalvet korraldab Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond. Haridus- ja Teadusministeerium lahendab õppe- ja kasvatustegevuse  õiguspärasusega  seotud pöördumisi. 

Kontakt

e-posti aadress: hm@hm.ee

telefon 735 0222

 

Teenistusliku järelevalve valdkonda kuuluvate juhtumite puhul edastatakse ettepanek teenistusliku järelevalve läbiviimiseks õppeasutuse pidajale.

Õppeasutuse pidaja esindaja kontaktandmed

Põhja-Sakala Vallavalitsus

Lembitu pst 42

 Suure-Jaani
 Põhja-Sakala vald
 71502 Viljandimaa

Haridusspetsialist Aires Põder (aires.poder@pohja-sakala.ee; 512 1637; 435 5433)

 

 

Toimetaja: HEILIKA RESSAR