14.09.17

Riiklik ja haldusjärelevalve koolieelsetes lasteasutustes, üldhariduskoolides, kutseõppeasutustes, huvikoolides, noortelaagrites, täiskasvanute koolitusasutustes

Järelevalvet korraldab Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond. Haridus- ja Teadusministeerium lahendab õppe- ja kasvatustegevuse  õiguspärasusega  seotud pöördumisi. Teenistusliku järelevalve valdkonda kuuluvate juhtumite puhul edastatakse ettepanek teenistusliku järelevalve läbiviimiseks õppeasutuse pidajale.

Piirkondade ekspertide kontaktandmed

Lääne piirkond
Pärnu-, Saare-, Viljandimaa: Pille Vaiksaar, Pille.Vaiksaar@hm.ee, tel 56876483

Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, Tartu 50088
välishindamisosakonna juhataja Ain Tõnisson, tel 735 0206, e-post ain.tonisson(at)hm.ee

 

 

Toimetaja: HEILIKA RESSAR