14/05/18

Riiklik ja haldusjärelevalve koolieelsetes lasteasutustes, üldhariduskoolides, kutseõppeasutustes, huvikoolides, noortelaagrites, täiskasvanute koolitusasutustes

Järelevalvet korraldab Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond. Haridus- ja Teadusministeerium lahendab õppe- ja kasvatustegevuse  õiguspärasusega  seotud pöördumisi. 

Piirkondade ekspertide kontaktandmed

Lääne piirkond

Pärnu-, Saare-, Viljandimaa: Pärje Ülavere, Parje.Ylavere@hm.ee, tel  5346 4448

Hariduslike erivajaduste laste/õpilaste õppe korraldus

Koolieelsed lasteasutused / üldhariduskoolid / kutseõppeasutused:

Agnes Pihlak, Agnes.Pihlak@hm.ee, tel 511 0129

 

Teenistusliku järelevalve valdkonda kuuluvate juhtumite puhul edastatakse ettepanek teenistusliku järelevalve läbiviimiseks õppeasutuse pidajale.

Õppeasutuse pidaja esindaja kontaktandmed

Põhja-Sakala Vallavalitsus

Lembitu pst 42

 Suure-Jaani
 Põhja-Sakala vald
 71502 Viljandimaa

Haridusnõunik Liivi Lindemann (liivi@suure-jaani.ee; 512 1637; 435 5433)

 

 

Author: MADIS TÄNAVA