10/11/18

 

KIRIVERE KOOL kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele:

  • õppealajuhataja (1,0 ametikohta koolis ja lasteaias)
  • logopeed-eripedagoog (0,5 ametikohta koolis ja lasteaias)

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid (avaldus, CV, motivatsioonikiri, erialast haridust tõendavate dokumentide koopiad) palume esitada digiallkirjastatult e-posti aadressile direktor@koo.ee

Tööle asumine esimesel võimalusel.

 

Lisainfo direktor Heilika Ressarilt (telefon 529 1951; e-post: direktor@koo.ee)

 

Kirivere Kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide, lasteaiaõpetajate ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

 

Author: HEILIKA RESSAR