10/21/15

Kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed 

Viljandi Maavalitsus
Vabaduse plats 2, Viljandi 71020
maavanem Erich Palm, tel 433 0400, e-post erich.palm(at)viljandi.maavalitsus.ee

haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Ilmar Kütt, tel 433 0435, ilmar.kytt(at)viljandi.maavalitsus.ee
peainspektor Imbi Suurpere, tel 433 0437, imbi.suurpere(at)viljandi.maavalitsus.ee

Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, Tartu 50088
välishindamisosakonna juhataja Ain Tõnisson, tel 735 0206, e-post ain.tonisson(at)hm.ee

Author: HEILIKA RESSAR