1/4/18

Riiklik ja haldusjärelevalve koolieelsetes lasteasutustes, üldhariduskoolides, kutseõppeasutustes, huvikoolides, noortelaagrites, täiskasvanute koolitusasutustes

Järelevalvet korraldab Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond. Haridus- ja Teadusministeerium lahendab õppe- ja kasvatustegevuse  õiguspärasusega  seotud pöördumisi. 

Piirkondade ekspertide kontaktandmed

Lääne piirkond
Pärnu-, Saare-, Viljandimaa: Elen Ruus, 
elen.ruus@hm.ee, tel 56858376

Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, Tartu 50088
välishindamisosakonna juhataja Ain Tõnisson, tel 735 0206, e-post ain.tonisson(at)hm.ee

Teenistusliku järelevalve valdkonda kuuluvate juhtumite puhul edastatakse ettepanek teenistusliku järelevalve läbiviimiseks õppeasutuse pidajale.

Õppeasutuse pidaja esindaja kontaktandmed

Põhja-Sakala Vallavalitsus

Lembitu pst 42

 Suure-Jaani
 Põhja-Sakala vald
 71502 Viljandimaa

Haridusnõunik Liivi Lindemann (liivi@suure-jaani.ee; 512 1637; 435 5433)

 

 

Author: HEILIKA RESSAR