19.02.18

 

2017/2018. õppeaasta motoks on: „Õppija motiveerimine ja õppija arengu toetamine" pakkumaks õpilastele motiveeritud õppimist, seostamaks teadmisi õpilasest ja tema huvidest lähtuvalt ning soodustamaks sellega õpilase aktiivsust".

Õppeaasta prioriteedid 2017/2018. õppeaastal

 

1.Õpilase individuaalsete vajaduste ja võimetega arvestamine õppe- ja kasvatustegevuses

2. Õppija ja õpetaja juurdekasvuuskumuste toetamine:

  • oskused ja võimed on alati arendatavad;
  • teadmiste süsteemi ümberkorraldamine (õppimine), nagu ka harjutamine, nõuab aega ja keskendumist;
  • harjutamine, pingutamine, vigadest õppimine ja õigete strateegiate kasutamine loovad aluse arenguks.

3 Huvialaringide töö õppekavaga seostamine, huvialaringide valiku suurendamine.

 

 

article-author: HEILIKA RESSAR