09.12.19

Kirivere Kooli lasteaia Tähekild hoolekogu koosseis 2019/2020. õppeaastal

Lastevanemate esndajad hoolekogus

Lastevanemate esindaja Tõnis Riisk

Lastevanemate esindaja Jane Nirgi

Lastevanemate esindaja Gea Ennist

Õpetajate esindajad hoolekogus

Õpetaja Ene Seil, hoolekogu sekretär

Õpetaja Käthlin Evert

Õpetaja Aili Miller

Lasteasutuse pidaja esindaja Aino Rebane

 

Hoolekogu protokollid

Hoolekogu protokoll nr 9-3/1 

Hoolekogu protokoll nr 9-3/2

 

article-author: HEILIKA RESSAR