09.10.18

Kirivere Kooli hoolekogu liikmed

 

Elle Leis - lastevanemate esindaja

Madis Pruus - lastevanemate esindaja

Tiit Laan - lastevanemate esindaja

Liina Vatsa - õpilasesinduse esindaja

Hermann Kalmus - kooli pidaja esindaja

Viive Reinsalu - õppenõukogu esindaja

Aino Rebane - vilistlaste esindaja

Tarmo Riisk - vilistlaste esindaja

 

Kooli ja lasteaia hoolekogu moodustamine ja töökord. Kõo Vallavolikogu määrus 04.05.2011 nr 4

article-author: HEILIKA RESSAR